Raspisan Javni poziv za dodjelu stipendija polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

0
257
Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju za školsku godinu 2020/2021.

Pravo prijave na Javni poziv ima učenik koji je hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te koji je upisan u prvi razred srednje škole.

Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju ukoliko je hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ponavlja isti razred u školskoj godini 2020/2021, mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2020/2021upisan je u viši razred srednje škole u školskoj godini 2020/2021. te nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u školskoj godini 2020/2021.

Pravo prijave na Javni poziv nema učenik upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranjapripadnik je druge nacionalne manjine te onaj koji nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodijeljuje stipendiju učenicima:

  • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole koji ranije nisu ostvarili pravo na stipendiju, u iznosu od 700,00 kuna mjesečno
  • koji ponavljaju isti razred u školskoj godini 2020./2021. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju učenici ostvaruju za razdoblje od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine.

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva. Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju koju je moguće provjeriti ovdje.

Izvornik prijave srednja škola, u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu).

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome, a prijava se šalje na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 13. studenoga 2020. godine.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime