Europska komisija započinje novi desetogodišnji plan potpore Romima u Europskoj uniji

0
155
Foto: facebook.com/Roma Integration 2020

Danas je Europska komisija usvojila novi desetogodišnji plan za podršku Romima u Europskoj uniji. Sedam je ključnih područja na koje se usredotočila Europska komisija i to jednakost, uključivanje, sudjelovanje, obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. Za svako područje Komisija je iznijela nove ciljeve i preporuke za države članice o tome kako ih postići, a isti će služiti kao važni alati za praćenje napretka i osigurati da Europska unija postigne veći napredak u pružanju podrške Romima koji je još uvijek trebaju.

Potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost, Věra Jourová, izjavila je: Jednostavno rečeno, tijekom posljednjih deset godina nismo učinili dovoljno za potporu romskoj populaciji u Europskoj uniji. To je neoprostivo. Mnogi se i dalje suočavaju s diskriminacijom i rasizmom. Ne možemo to prihvatiti. Danas ponovno pokrećemo svoje napore na ispravljanju ove situacije, s jasnim ciljevima i obnovljenom predanošću postizanju stvarnih promjena u sljedećem desetljeću. 

Iako je cilj puna jednakost, Komisija je predložila minimalne ciljeve za 2030, nadovezujući se na napredak postignut u prethodnom okviru. To uključuje smanjenje udjela Roma koji su doživjeli diskriminaciju, udvostručavanje udjela Roma koji podnose prijavu kada su izloženi diskriminaciji, smanjenje jaza siromaštva između Roma i opće populacije, smanjenje udjela romske djece koja pohađaju odvojene osnovne škole u državama članicama sa značajnom romskom populacijom kao i smanjenje jaza u zaposlenost i u nedostatku stanova te osiguravanje da Romi imaju pristup vodi iz slavine.

Da bi se postigli ovi ciljevi, Komisija daje smjernice državama članicama i utvrđuje popis mjera koje države članice trebaju poduzeti kako bi ubrzale napredak prema ravnopravnosti, uključivanju i sudjelovanju Roma. Smjernice i mjere kreću se od razvoja sustava potpore za Rome žrtve diskriminacije, do kampanja za podizanje svijesti u školama, potpore financijskoj pismenosti, promicanja zapošljavanja Roma u javnim institucijama i poboljšanja pristupa kvalitetnim liječničkim pregledima i planiranju obitelji. Slijedom toga, Komisija poziva države članice da podnesu nacionalne strategije do rujna 2021. godine i izvješćuju o njihovoj provedbi svake dvije godine. Komisija će pratiti napredak provedbe prema navedenim ciljevima do 2030, oslanjajući se na podatke iz anketa koje je provodila Europska agencija za temeljna prava, ali oslanjajući se i na mišljenje civilnog društva. Također će se izvršiti detaljna srednjoročna procjena novog desetogodišnjeg plana u cijelosti.

Da bi Europska unija postala istinska Unija jednakosti, moramo osigurati da se milijuni Roma tretiraju jednako, socijalno su uključeni i sposobni sudjelovati u društvenom i političkom životu bez iznimke. Uz ciljeve koje smo danas postavili u Strateškom okviru, očekujemo da ćemo do 2030. postići stvaran napredak prema Europi u kojoj se Romi slave kao dio raznolikosti naše Unije, sudjeluju u našim društvima i imaju sve mogućnosti da u potpunosti daju svoj doprinos i iskoriste politički, socijalni i ekonomski život u Europskoj uniji, zaključuje povjerenica Europske komisije za ravnopravnost, Helena Dalli.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime