Raspisan Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine

0
362
Foto: Pixabay/StockSnap

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisao je Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, sa akademsku godinu 2020/2021.

Kako bi student/ica ostvarili pravo na prijavu moraju ispunjavati opće i posebne uvjete navedene u Javnom natječaju.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti/ice pripadnici romske nacionalne manjine koji su hrvatski državljani ili su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava, koji imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište, te koji dokažu pripadnost romskoj nacionalnoj manjini, što čine preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača te da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora.

Uz to, za dodjelu državne stipendije studenti/ice mogu imati do maksimalno dvije godine evidentiranoga zaostajanja/ponavljanja tijekom upisanoga studijskog programa te moraju izvršavati studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta (odnosi se na studente/ice poslijediplomskih studija).

Na Javni natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti/ice pripadnici romske nacionalne manjine koji su u akademskoj godini prijave na natječaj treći put u statusu studenta/ice upisali istu godinu studija na istoj razini studija, ne računajući akademske godine studija u kojima je student/ica imao upisano mirovanje obveza studenta, studenti/ice koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2020./2021 te studenti/ice poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta.

Za uspješnu prijavu za stipendiju potrebno je slijediti sljedeće korake:

  • Obrazac za prijavu stipendije preuzima se s internetske stranice Ministarstva koja je dostupna ovdje
  •  Student/ica popunjava, ispisuje i potpisuje obrazac za prijavu;
  • 3. Točku 3. obrasca za prijavu popunjava, potpisuje i ovjerava žigom ovlaštena osoba visokog učilišta na kojem student/ica studira;
  • Skenirani obrazac za prijavu, u cijelosti popunjen i ovjeren od visokog učilišta student šalje na adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr

Obvezna propisana dokumenatcaija jesu:

  • preslika domovnice,
  • preslika obje strane osobne iskaznice ili putovnice,
  • preslika boravišne iskaznice ili odgovarajuće potvrde koju izdaje nadležna policijska uprava za studente državljane Europske unije,
  • preslika rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača ili preslika ovjerene izjave kod javnoga bilježnika kao dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini,
  • preslika Dopunske isprave o upisanome poslijediplomskom studiju koju izdaje visoko učilište ili prijepis ocjena s prethodno završene razine studija ovjereno od visokog učilišta, za studente poslijediplomskih studija;

Isprintan, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu zajedno s navedenom dokumentacijom šalju se na dolje navedenu adresu s naznakom Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Prijave na Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 1. listopada do 31. listopada 2020. godine (uključujući i 31. listopada 2020.). Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

Više o kriterijima za raspodjelu državne stipendije te o uvjetima za podnošenje prijave možete pročitati ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime