Kako do studentskog doma

0
41
Foto: studomck.mev.hr

Problemi s kojima se Romi i Romkinje susreću u hrvatskom obrazovnom sustavu su brojni, kao što su brojni i problemi koji ih koče u društvu generalno, pa ne iznenađuje da je malen postotak Roma i Romkinja koji upisuju visokoškolsko obrazovanje.

Onima koji uspiju upisati fakultet, često je od presudne važnosti osiguravanje smještaja u studentskom domu. Pri proceduri prijave za studentski smještaj mnogi Romi imaju problema, primarno zato što s tom procedurom uopće nisu upoznati, ili za nju doznaju u trenutku kad je za prijavu prekasno.

Više se studenata s takvim problemima javljalo ove godine, a dodatna je neizvjesnost i komplikacija pandemijski kontekst, u kojem studentima još uvijek nisu poznati rasporedi predavanja i seminara, način na koji će se održavati nastava, kao i ni potencijalne promjene u procedurama u domovima, ali i prilikom iznajmljivanja studentskog smještaja (stanova).

Kada se radi o proceduri prijave za smještaj u studentskim domovima, za studente i studentice Rome bitna je Nacionalna strategija za uključivanje Roma. Ona je temeljni dokument koji definira aktivnosti kojima se osigurava jednak pristup obrazovanju pripadnicima i pripadnicama romske manjine. Temeljem strategije Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi različite mjere i aktivnosti među kojima je i osiguravanje smještaja u učeničke i studentske domove. Sredstva za sufinanciranje smještaja predviđena su u Državnom proračunu.

Studenti i studentice koji su pripadnici romske manjine stoga su oslobođeni plaćanja doma. Regularno se prijavljuju na objavljene natječaje za smještaj u domovima, te traže preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje provodi već spomenute mjere za romske studente i studentice. Preporuka ministarstva za smještaj zatim mora biti dostavljena Studentskom centru. MZO zatim donosi Odluku o financiranju troškova smještaja i prehrane, nakon što im Studentski centar pošalje račune.

Pravo na prijavu za smještaj u domu imaju svi studenti i studentice, osim studenata kojima je mjesto prebivališta u mjestu u kojem studiraju.  Studenti mogu sudjelovati u natječaju za raspodjelu mjesta isključivo u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju na visokom učilištu u Opatiji, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Rijeci.

Nakon objavljivanja privremene rang-liste studenti i studentice mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora studentskoga centra sukladno proceduri i rokovima opisanim u natječaju koji se objavljuje na web stranicama Studentskih centara.

Za više informacija vezano za preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripadnike romske manjine, možete pogledati službenu stranicu ministarstva.

Više informacija o različitim studentskim centrima i prijavama za studentski smještaj u pojedinim gradovima možete pronaći na sljedećim web stranicama: Studentski centar u Zagrebu, Studentski centar u Splitu, Studentski centar u Rijeci, Studentski centar u Varaždinu, Studentski centar u Osijeku, Studentski centar u Slavonskom Brodu, Studentski centar u Zadru, Studentski centar u Šibeniku, Studentski centar u Požegi, Studentski centar u Karlovcu, Studentski centar u Puli, Studentski centar u Sisku, Studentski centar u Dubrovniku.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime