Otvorene prijave za Trening za mlade

0
178

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira dva treninga za mlade Romkinje i Rome s ciljem izgradnje kompetencija za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Treninzi će biti održani od 7-10. srpnja  te 25-28. kolovoza u Poreču, a sve troškove pokriva organizator. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 29 godina.

Treninzi se provode u okviru projekta “Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I” koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i doprinosi uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u društvo te unaprjeđenju provedbe nacionalnog strateškog dokumenta za integraciju Roma.

Na treninzima će mladi Romkinje i Rome dobiti informacije i razviti vještine potrebne za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Treninzi će biti prilika za umrežavanje mladih pripadnika/ca romske nacionalne manjine iz cijele Hrvatske te, uz vodstvo i podršku kvalificiranih voditelja, prilika za razmjenu iskustava i planiranje zajedničkog djelovanja u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama te na nacionalnoj razini.

Jedna osoba može se prijaviti samo za jedan termin. Za prijavu je potrebno popuniti Prijavnicu i poslati na email esf@uljppnm.vlada.hr do 26. lipnja 2020.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime