Donesen kurikulum za predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine (model C)

0
191
Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja krajem travnja ove godine donijelo je odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C). Obzirom na višejezičnost i bogatstvo lokalnih jezičnih varijeteta romske zajednice u Republici Hrvatskoj u provedbi školskog kurikuluma predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine bit će  bitno uvažiti lokalni jezični varijetet kojim dijete govori u roditeljskome domu, odnosno prvi jezik njegove obitelji te je nužna identifikacija lokalnog jezičnog varijeteta prije same provedbe Odluke. Uvažavanje više čimbenika pokazalo se ključno tim više jer su prema Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma 2013. – 2020., pripadnici romske nacionalne manjine jedna od socijalno najisključenijih skupina s vrlo visokom stopom ispadanja iz školskoga sustava.

Kako je navedeno u Odluci, svrha predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine jest razviti komunikacijske, interkulturne i građanske kompetencije koje će učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine pomoći osvijestiti vlastiti identitet u multikulturnom okružju učeći materinski jezik i povijest te njegujući kulturu kao dinamičan koncept.

Sadržaji predmeta  usvajat će se od prvoga do petoga ciklusa obrazovanja, odnosno od predškolske nastave pa do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Na taj će se način znanje stečeno na nižim stupnjevima proširivati i temama će se, u višim razredima, pristupati dubinski i kritički.

Organizacijska područja predmetnog kurikuluma su Jezik i komunikacija, Vrijeme i prostor, Stvaralaštvo i tradicija te Identiteti i ljudska prava. Tako se u području Jezika i komunikacija oblikuju i razvijaju lingvističke i sociolingvističke kompetencije učenika te stvaralaštvo i kreativnost odnosno njeguje se jezično-kulturni identitet i poštivanje drugih. Organizacijsko područje Vrijeme i prostor podrazumijeva da učenik razumije uzroke i posljedice pojava, procesa, događaja povezanih s poviješću Roma te stečena znanja i vještine primjenjuje u svakodnevnim životnim situacijama. U dijelu koji propituje Stvaralaštvo i tradiciju učenik istražuje, proučava, predstavlja i kritički promišlja o stvaralaštvu i tradiciji romske nacionalne manjine i o svome doprinosu u svijetu unutar kulturno-umjetničkoga područja. Promišljanja o vlastitom identitetu, poštivanju drugih, proučavanje pojmova društvene pravde i ljudskih prava kao i razvijanje građanskih kompetencija temelji su područja Identiteti i ljudska prava.

Foto: narodne-novine.nn.hr

Tako primjerice učenik 3. razreda osnovne škole u dijelu Stvaralaštvo i tradicija upoznaje, razlikuje i nabraja tradicijske i aktualne zanate i zanimanja lokalne i šire romske zajednice te se upoznaje s tradicijskom romskom glazbom i folklorom na europskoj i svjetskoj razini, a u 7. i 8. razredu kao središnju temu obrađuje raznolikost i bogatstvo romskih običaja i vjerovanja povezanih s pravom i pravdom, moralom i vjerovanjima. Nastava u srednjoj školi nudi dubinsko propitivanje tema te kritičko razmišljanje te uspoređivanje sa stvaralaštvom drugih zajednica. U 8. razredu osnovne i 4. razredu srednje škole učenik ima priliku obrađivati teme poput genocida nad Romima u NDH i nacističkoj Njemačkoj, položaj Roma u Drugom svjetskom ratu, rasnu netrpeljivost i anticiganizam.

Predmetni prijedlog kurikuluma predmeta Jezik i kultura romske nacionalne manjine izrađen je za tri sata nastave tjedno, što odgovara 105 sati godišnje, a broj sati može se proširiti do najviše pet sati tjedno. Predmet je namijenjen svim učenicima koji iskazuju interes za učenje jezika i kulture romske nacionalne manjine.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime