ROMACTED – Vijeće Europe i EU u borbi protiv koronavirusa u romskim zajednicama

0
18
Foto: pjp-eu.coe.int

ROMACTED, program pod zajedničkim pokroviteljstvom Vijeća Europe i Europske unije, već će do kraja travnja ove godine 60 000 eura iz svog budžeta uložiti u 34 općine u jugoistočnoj Europi, pokrivajući time otprilike 1 900 romskih obitelji kojima je potrebna pomoć u suočavanju s mnogobrojnim izazovima pandemije koronavirusa koji primarno zahtijevaju sanitarne uvjete i zaštite materijale.

Do sada su ova sredstva mobilizirana kako bi se osigurali osnovni paketi s hranom, vaučerima, higijenskim potrepštinama i proizvodima za romske zajednice u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Kosovu. Ali, uložiti će se i procijenjenih 250 000-300 000 eura u do kraja prve faze programa, što će zahtijevati redefiniranje i adaptaciju projekata koje će implementirati lokalne vlasti i romske nevladine organizacije. Ljudski i financijski resursi iz ROMACTED-ovog fonda dosad su usmjereni na akcije koje uključuju i održavanje kontakta s lokalnim i centralnim vlastima o situaciji u pripadajućim romskim zajednicama, distribuciju informativnih i preventivnih sadržaja i mjera, sudjelovanje i podršku kriznim stožerima na lokalnim i nacionalnim razinama i razvoj te implementaciju projekata surađujućih organizacija i sudionika.

Međutim, Vijeće Europe i Europska unija već predviđaju dugoročnije aktivnosti tijekom druge faze projekta, pri čemu će adresirati nedostatke vladinog djelovanja koje su dovele do strukturalnih nejednakosti koje romske zajednice čine ranjivima. Takvi dugoročniji planovi u skladu su s djelovanjem ROMACTED-a, čiji je fokus od 2017. i njegove implementacije promoviranje dobrog upravljanja i osnaživanja romskih zajednica na lokalnim razinama.  Osim tima sa sjedištem u Strasbourgu, program ima projektne službenike u uredima Vijeća Europe u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Kosovu i nacionalni tim suradnika iz romskih nevladinih organizacija u svakoj zemlji uključenoj.

Ciljevi programa ROMACTED uključuju jačanje političke volje i podršku lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i učinkovito sudjelovanje romskih građana u lokalnim planovima i projektima. Osnaživanje romskih građana na individualnoj razini također je cilj programa, a ostvaruje se kroz pomaganje ljudima u ostvarivanju osnovnih prava te širenju sposobnosti i vještina, dok se na razini zajednice pomaže ljudima u organizaciji, kako bi zajednički zastupali svoje interese i ideje o problemima unutar zajednice. Program dugoročno teži poboljšanju i nadogradnji rada institucija, povećanju njihovih kapaciteta, znanja i vještina pri radu na uključivanju romskih zajednica, te praktičnoj primjeni koncepata dobrog upravljanja.

Svoje djelovanje tijekom pandemije koronavirusa Vijeće Europe adresiralo je na službenoj stranici projekta, gdje je objašnjeno kako Vijeće Europe nije humanitarna organizacija niti je ROMACTED humanitarni projekt, već je, zbog nepredviđene pandemije i krize bila potrebna uspostava posebnih mjera i hitna reakcija. Svejedno, odgovori na koronavirus organizirani su oko istih ciljeva i opće misije organizacije i projekta, posebno glede prevencije kršenja ljudskih prava, jednakog pristupa hitnoj pomoći, pravedne raspodjele potrepština, sprječavanja diskriminacije, govora mržnje i represivnih mjera usmjerenih protiv romskih zajednica.

Pandemija koronavirusa ili Covid-19, kao i svaka kriza, razotkrila je još jednom frapantne nejednakosti unutar društava diljem svijeta i diskriminaciju s kojom se Romi i druge marginalizirane skupine svakodnevno suočavaju. Dok ova zdravstvena kriza ne bira žrtve, najranjivijima u društvu sigurno će dodatno otežati životne, financijske i socio-ekonomske uvjete te sa sobom donijeti nove, sve teže izazove. Upravo iz tog razloga, inicijative poput ROMACTED-a u ovim su vremenima od kritične važnosti.

Do sada je djelovanje ROMACTED-a diljem navedenih zemalja korisnica uspjelo, uz pomoć lokalnih struktura i organizacija, ne samo podijeliti hranu i potrepštine diljem romskih zajednica, već i pružiti podršku lokalnim organizacijama, poput RESPECT kampanje u Crnoj Gori koja je okupila 23 romske i egipatske lokalne nevladine organizacije u zajedničkoj misiji širenja informacija, preventivnih mjera i materijala u najranjivijim romskim zajednicama Crne Gore. U Albaniji i Bosni i Hercegovini ukupno, pakete s potrepštinama i hranom zaprimilo je otprilike 600 romskih obitelji. Također, u spektar rada ROMACTED-a ulaze i čišćenje i sanacija romskih naselja kako bi bilo što lakše održavati higijenske uvjete potrebne. Tako su na primjer, volonteri programa očistili jedno od najvećih romskih naselja u BiH – Varda naselje u općini Kakanj. U Srbiji su partneri programa preko društvenih mreža započeli akciju prikupljanja novčanih donacija za romske zajednice u Srbiji i izvan nj, te je pristup vodi omogućen naseljima Orlovsko i Lazari u Beogradskoj Zvezdari. Sve akcije i inicijative do sada poduzete u svakoj od navedenih zemalja mogu se pronaći na službenoj stranici ROMACTED-a.

Kao što iz ROMACTED-a poručuju, dok je trenutno od životne važnosti romskim zajednicama osigurati dovoljno vode, hrane, higijenskih potrepština i proizvoda, dugoročno je potrebno razvijati holističke i trajne politike putem kojih će Romi i ostali marginalizirani dijelovi društva moći u potpunosti ostvariti svoja ljudska prava i potencijale, te osigurati i ojačati svoju zajednicu.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime