Pokreni kotač znanja: Uključimo romsku djecu u obrazovanje

Foto: ULJPNM

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je nacionalnu kampanju za poticanje uključivanja Romkinja i Roma u obrazovanje, kao ključnog preduvjeta za ravnopravno uključivanje u sva ostala područja života.

Iako su Romi jedna od 22 nacionalne manjine prepoznate Ustavom Republike Hrvatske, mnogi pripadnici ove manjine i danas žive u izrazitom siromaštvu, u segregiranim naseljima te isključeni iz glavnih tokova društvenog života većinske zajednice. Razlozi za to su višestruki, no među njima je svakako i vrlo niska razina obrazovanosti. Najveći broj Roma u Hrvatskoj nema završeno nikakvo obrazovanje jer nikada nisu pohađali osnovnu školu ili je nisu završili. Pri tome, nažalost, ni mlađe generacije ne završavaju razinu školovanja koja bi im omogućila zapošljavanje te time i stjecanje prihoda za život. Posljednji podaci pokazuju kako samo 31 posto romske djece u dobi od 15 do 18 godina pohađa srednju školu. Posebno zabrinjava što u srednjoškolskom obrazovanju znatno manje sudjeluju djevojčice (26 posto), nego dječaci (36 posto).

Premda je situacija zadovoljavajuća u vezi pohađanja osnovne škole, pokazatelji pohađanja predškolskih programa ponovno govore o vrlo slaboj zastupljenosti romske djece. Prema dostupnim podacima, samo ih 30 posto pohađa predškolu, što je znatno manje od 82 posto djece iz većinske populacije koja pohađaju predškolske programe. Poznato je kako su za učenike koji nisu bili uključeni u rani predškolski odgoj i obrazovanje, nekoliko puta veće šanse da će imati slabije rezultate tijekom kasnijeg školovanja. Predškola je posebno važna za djecu čiji materinji jezik nije isti jeziku na kojemu se održava nastava, budući da imaju priliku svladati jezik kojim će kasnije komunicirati u školi.

Ove zabrinjavajuće brojke razlog su pokretanja nacionalne kampanje s ciljem poticanja uključivanja romske djece u obrazovanje, što podrazumijeva veće sudjelovanje u programima odgoja i obrazovanja od najranije dobi te upisivanje i završavanje srednje škole kao preduvjeta za stjecanje zvanja ili nastavka obrazovanja na fakultetu.

U svrhu izgradnje razumijevanja obrazovanja kao ključa za izlazak iz siromaštva i ulazak u gospodarski, politički, kulturni i širi društveni život zajednice, kampanja Pokreni kotač znanja provodit će se tijekom godine dana na televiziji, radijskim postajama, Internetu i putem jumbo plakata. Kotač znanja zajednički trebaju pokrenuti romski roditelji koji će svoju djecu upisati u program predškole, romski osnovnoškolci i srednjoškolci koji će upisati ili završiti upisanu srednju školu, ali i institucije koje čine sustav odgoja i obrazovanja.

Obrazovanje je ljudsko pravo i mora biti svima dostupno. Pritom treba voditi računa kako svi nemaju jednake početne pozicije niti potrebne materijalne uvjete za sudjelovanje. Stoga je podrška nadležnih institucija, kao i jedinica lokalne i regionalne samouprave, neophodna kako bi romska djeca ostvarila ovo svoje ljudsko pravo te stekla vještine i znanja potrebna da postanu ravnopravni članovi zajednica u kojima žive. Ovim ih putem sve pozivamo da pokrenu kotač znanja! Kampanja se provodi u okviru projekta “Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine” sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime