Vijeće Europe predstavilo akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika

0
127
Foto: EJAtlas.org

Europski parlament je sredinom veljače prošle godine odobrio rezoluciju o potrebi za ojačanim Strateškim okvirom EU-a za nacionalne strategije za uključivanje Roma nakon 2020. te jačanjem borbe protiv anticiganizma. Izvješća Europske komisije o ocjeni okvira Nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. potvrdila su, naime, da ambicija za ukidanje isključenosti Roma nije postignuta. Do sličnog zaključka došla je vanjska evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma iz 2015. godine na razini Hrvatske.

Mnogi od 10 do 12 milijuna Roma i Putnika u Europi nalaze se u situaciji ekstremnog siromaštva i isključenosti. Njihovu ekonomsku i društvenu marginaliziranost pojačava i prati rašireni anticiganizam, o čemu smo već pisali.  Usprkos ponekim i povremenim naporima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini u borbi protiv predrasuda, diskriminacije i zločina protiv Roma, velike nejednakosti i dalje egzistiraju.

Nedavno je tako predstavljen novi Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika (2020.-2025.) koji ciljeve Vijeća Europe, koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava prevodi u okvir za politike socijalne i interkulturalne uključenosti Roma i Putnika. Plan bi trebao pružiti kao okvir koji je fleksibilan i prilagodljiv uvjetima specifičnim za pojedinu zemlju, i služiti kao mapa puta i praktično sredstvo za dizajn, provedbu i prilagođavanje programa i aktivnosti. Među ciljevima plana su promicanje i zaštita ljudskih prava Roma i Putnika, borba protiv anticiganizma i diskriminacije i poticanje uključenosti u društvo.

Strasburška deklaracija o Romima usvojena 2010. trebala je pružiti snažan poticaj koordiniranom i usklađenom djelovanju vlada i europskih dionika kako bi podržali vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u njihovim naporima na poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja Roma i Putnika, a tome je trebao doprinijeti i tematski akcijski plan Vijeća Europe o uključivanju Roma i Putnika (2016-2019).

Međutim, provedba Deklaracije i Akcijskog plana u periodu od 2010. do 2019. otkriva da su u četiri glavna područja u kojima su poduzete mjere – pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju – potrebne daljnje akcije i koordinacija. I Vijeće Europe i njegove države članice, kao i Europska unija i druge međunarodne organizacije, trebale bi poduzeti daljnje mjere i povećati suradnju u za unapređenje socijalne i interkulturalne uključenosti Roma i putnika u Europu. Stoga je predstavljen novi Strateški akcijski plan, čija će provedba trajati do kraja 2025. godine.

Strateškim akcijskim planom trebala bi upravljati sljedeća temeljna načela: pristup zasnovan na ljudskim pravima, sa središnjim mjestom za načelo nediskriminacije, poštivanje vladavine prava, poštovanje različitosti, učinkovito sudjelovanje Roma kao punopravnih članova društva, ravnopravnost žena i muškaraca i sudjelovanje Roma i Putnika u svim odlukama koje ih pogađaju, kako na pojedinačnoj tako i na kolektivnoj razini, putem njihovih predstavničkih organizacija.

U samom planu ističe se sveobuhvatan i multidisciplinarni niz mjera za borbu protiv anticiganizma. Među tim mjerama su: pravni odgovori i rad na postavljanju standarda (na primjer, borba protiv govora mržnje i nasilja motiviranog mržnjom) i ostale međuvladine suradnje (na primjer, tematski posjeti i tematska izvješća), osposobljavanje pravne profesije, tijela javne vlasti i provođenja zakona u skladu sa standardima Vijeća Europe i relevantnom sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, jačanje kapaciteta vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i civilnog društva, uključujući mehanizam dijaloga Vijeća Europe s civilnim društvom Roma i Putnika, posebno osnaživanje za određene skupine, poput Romkinja i mladih Roma, te akcije podizanja svijesti za širu javnost, itd.

Kao očekivani rezultati navode se, između ostalog, uklanjanje konkretnih prepreka za jednak pristup kvalitetnom obrazovanju, promicanje učenja o povijesti Roma i Putnika i uključivanje u školske kurikulume i udžbenike, povećana vidljivost i uključenost Roma u političke i predstavničke procese, povećane šanse za uspješan prijelaz s obrazovanja na posao za mlade Rome i putnike, itd.

Provedbu Strateškog akcijskog plana nadgledat će međuvladina struktura (Upravni odbor i podređeno tijelo) koji osiguravaju koordinaciju i suradnju sa svim državama članicama, pa tako i Hrvatskom.

Iako se ne može (i ne treba) u potpunosti obezvrijediti ova nastojanja, mora se reći kako ona djeluju previše formalistička, previše površna, previše problematično institucionalna, previše fragmentirana, previše mlaka, da bi u konačnici rezultirala sustavnim poboljšanjem pozicije Roma u društvima diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Puno je lijepih obećanja, ali malo odvažnih ideja kako do njih doći, a metode koje se predlažu za poboljšanja previše su utopljenje u napamet naučeni projektno-birokratski jezik iza kojeg kao da ne stoji nikakav autentičan i živi osjećaj za katastrofičnu putanju sustava u kojem živimo, kao i nužnost njegove korijenite promjene. Spalo nam je društvo na (povremeni i prigodni) Akcijski plan, i to već sto puta viđeni.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime