Otvorene prijave za uredsku poziciju u Bruxellesu za mlade Rome između 18 i 30 godina

Foto: pixabay.com

ERGO Network (European Roma Grassroots Organisations) mlada je i dinamična organizacija koju je 2008. godine osnovala malobrojna skupina nevladinih organizacija kako bi se bavila svakodnevnicom romskih zajednica čije sudjelovanje teško dolazi u obzir u razvoju i provedbi politika. Temeljeni na filozofiji aktivnog građanstva, zajedničke odgovornosti i osnaživanja stanovništva, članovima ERGO mreže cilj je uvjeriti kreatore politika da je pozitivna promjena za Rome moguća tek kada anticiganizam bude prepoznat i riješen kao temelj uzroka nejednakosti i kada Romi budu mogli sudjelovati u građanskom životu kao jednaki dionici.

Kako bi to postigli, zalažu se za provođenje politike na nacionalnoj i europskoj razini temeljenoj na istraživanjima, organiziraju javne kampanje, potiču i izgrađuju mrežu romskih aktivista i osiguravaju prostor za umrežavanje i međusobno učenje.

Stoga ERGO mreža i ove godine traži mladog, entuzijastičnog i aktivnog člana romske zajednice koji bi se želio pridružiti njihovom uredu u Bruxellesu na 11 mjeseci u okviru European Solidarity Corps inicijative. Program bi započeo u veljači i trajao do prosinca 2020. godine. Prijave su otvorene do 25. siječnja 2020.

Tijekom 11 mjeseci s ERGO mrežom, polaznici mogu naučiti dosta o europskoj politici i zagovaranju, pomagati u organiziranju međunarodnih sastanaka i događanja te se uključiti u romski aktivizam i aktivizam za ljudska prava u Bruxellesu i Europi.

Neki od glavnih zadataka su: podrška ERGO osoblju u zagovaranju EU na smanjenju siromaštva i anitciganizma te povećanju socijalne uključenosti; prisustvovanje raspravama, saslušanjima i sastancima s institucijama EU i drugim dionicima kako bi se osporili stereotipi i rasizam te izgradilo partnerstvo s romskim i neromskim organizacijama iz Belgije, ali  i drugih europskih zemalja; sudjelovanje u organizaciji sastanaka, događanja i međunarodnih seminara ERGO mreže i njenih partnera te pomaganju u ERGO-vom istraživačkom radu. Također je bitno raditi i na komunikaciji i vidljivosti same mreže što bi uključivalo održavanje i ažuriranje njihovih web stranica i društvenih mreža, razvijanje kreativnih pristupa i promocija aktivnosti ERGO organizacije te njihovih misija.

Prijaviti se mogu svi mladi Romi između 18 i 30 godina koji žive u državi članici EU ili Makedoniji ili Turskoj. Bitno je dobro usmeno i pismeno poznavanje engleskog jezika te računalna pismenost (iskustvo korištenja Microsoft Office paketa i društvenih medija). Velika motivacija za učenje o romskom aktivizmu i zagovaračkom radu te prethodna uključenost u romske ili (pro) romske nevladine organizacije, također se smatraju prednošću.

ERGO mreža zauzvrat nudi sredstva od 1049 eura  za smještaj, prehranu, lokalni prijevoz i tečaj jezika.

Više informacija o samom programu i prijavi pogledajte na: http://ergonetwork.org/2019/12/call-for-solidarity-corps-volunteer-in-ergo-network/?fbclid=IwAR3m1mUI0ZpucWUPjfaPBfrZ-JNIz_x_r13UoqWHghsEUYML6ZRo0tHbhqY

ERGO mreža pruža podršku mladim ljudima koji žele steći iskustva koja će kasnije prenijeti na nacionalne ili lokalne nevladine organizacije. Posebno pozivaju sve mlade koji pokazuju otvoren stav prema jedinstvenom učenju i stjecanju životnog iskustva, kao i pokazivanju duha kreativnosti, inicijative, odgovornosti i neovisnosti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime