Europska komisija prozvala Slovačku zbog segregacije romske djece u školama

0
79
Foto: pixabay.com

Europska Komisija (EK) poslala je službeno upozorenje Slovačkoj još u travnju 2015. godine zbog kršenja zakonodavstva Europske unije vezanog za diskriminaciju školske djece romske nacionalnosti.

Gospodin Željko Jovanović, direktor Ureda za romske inicijative Otvorenog društva, tada je kazao kako bi Komisija trebala poduzeti potrebne mjere i protiv drugih država članica koje krše EU Direktivu o ravnopravnosti rasa. Rekao je da ovdje nije samo riječ o Romima, nego o pravdi i vladavini zakona za sve ljude.

Međunarodna i domaća tijela za ljudska prava i civilno društvo već godinama pozivaju slovačku vladu da se pozabavi kontinuiranom i raširenom diskriminacijom romske djece u obrazovanju.

Još 2010. godine slovačka se vlada obvezala zaustaviti diskriminaciju, ali u tome nije uspjela. Naprotiv, financirala je i realizirala projekt takozvanih kontejnerskih škola. Takve škole smještaju se u romska naselja umjesto da osiguravaju integraciju romskih učenika u etnički mješovite matične škole. Ova praksa ne mijenja postojeću segregaciju.

Godine 2014. u sklopu mehanizma UN-a Univerzalnog periodičnog pregleda od Slovačke je zatraženo da ponovo preispita i riješi status romske djece u školama. Vlada je odbacila ove preporuke tvrdeći da je jednak tretman već zagarantiran.

EK ponovno pozvala Slovačku da prekine sa segregacijom

Iako je Slovačka usvojila određene mjere za uklanjanje segregacije, EK je nakon pažljive procjene mjera i nadgledavanja stanja na terenu zaključila da su rezultati još uvijek nedovoljni. Takav stav očituje se u obrazloženju koje je poslala zemlji 10. listopada ove godine, a u kojem se pozvala na Direktivu EU o rasnoj ravnopravnosti koja zabranjuje diskriminaciju na temelju rasne ili etničke pripadnosti u mnogim ključnim područjima života, uključujući i obrazovanje.

U Slovačkoj, međutim, nesrazmjeran je udio romske djece smješten u posebne škole ili u razrede za djecu s posebnim potrebama, a postoje i različite metode marginalizacije u redovnom obrazovanju smještanjem romske djece u posebne ‘romske razrede’ ili ‘romske škole’ – objasnila je EK.

Slovačka sada ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. Ako to ne učini, EK može odlučiti predmet proslijediti Europskom sudu pravde.

Ovakvo stajalište EK podržao je i slovački Nacionalni centar za ljudska prava, a njegova izvršna direktorica Katarína Szabová je izjavila: Centar će pomno nadzirati, ocjenjivati i naknadno informirati EK o konkretnim koracima koje su usvojile odgovarajuće vlasti. Centar očekuje proaktivan pristup države kao i jedinica lokalne samouprave.

Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime