Javni pozivi MZO-a: Ljetne škole i financiranje posebnih programa nacionalnih manjina

Foto: pixabay.com

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je nove javne pozive koji uključuju provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti registrirane udruge i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama, a čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave je 25. ožujak 2019.godine, a svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu. Detaljnije upute kao i propisani obrasci dostupni su ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvati više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa.

Prijaviti se mogu sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili tisak knjiga, časopisa i brošura vezanih uz tematiku nacionalnih manjina.

Prijave na Javni poziv podnose se do 1. travnja 2019. godine.

Detaljnije upute i propisani obrasci dostupni su ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime