Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu

Foto: Pixabay

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu.

Obrazac prijave i traženi prilozi dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10000 Zagreb, ili osobno na adresu Trg sv. Marka 3 (pisarnica).

Udruge i kulturno-umjetnička društva prijavljuju svoje projekte na propisanom obrascu prijave. Rok za dostavu prijava je 31. ožujka 2019. godine.

Prije potpisivanja ugovora o financiranju programa koji predloži Komisija za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu, udruga ili kulturno-umjetničko društvo Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika. Više informacija o prijavi kao i o dodjeli financijskih potpora dostupna je na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime