Grad Čakovec objavio Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata za 2019. godinu

0
154
Foto: Pixabay

Danas je Grad čakovec na svojim službenim stranicama objavio Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje javnih potreba od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u mjesnoj samoupravi za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu.

Mjesna samouprava uključuje:

– mjesne odbore:  MO Ivanovec, MO Krištanovec, MO Kuršanec, MO Mačkovec, MO Mihovljan, MO Novo Selo na Dravi, MO Novo Selo Rok, MO Savska Ves, MO Slemenice, MO Šandorovec, MO Totovec, MO Žiškovec i MO Štefanec i

– gradske kotare: Gradski kotar Čakovec – Istok, Gradski kotar Čakovec – Jug, Gradski kotar Čakovec – Zapad.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.957.900,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.

U 2019. godini samo iznimno će se  financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana i druge organizacije civilnog društva, ustanove i druge pravne osobe čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca i ovim Javnim pozivom.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program mjesnom odboru ili gradskom kotaru za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita potrošača, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja te ostala područja djelovanja. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 21. siječnja 2019. godine.

Detalji uvjeta za prijavu na Javni poziv kao i sadržaj i način prijave dostupni su OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime