SRRH “KALI SARA” izabran za člana ERIAC-ove Barvalipe akademije

0
86
Foto: Facebook/ERIAC

Prva Opća skupština Europskog instituta za kulturu i kulturu Roma (ERIAC) održana je 17. prosinca, okupivši suradničke članove, predstavnike odbora ERIAC-a i njegovog menadžerskog tima.

Opća skupština imenovala je osam novih članova Barvalipe akademije. Nakon internih izbora provedenih u svakom od četiri tematska odsjeka ERIAC-a, nazivi izabranih predstavnika predstavljeni su na plenumu Skupštine. Tako su u dijelu umjetnosti i kulture imenovane Mihaela Dragan (Rumunjska) i Emília Rigová (Slovačka), na njihovom istraživanju i objavljivanju Maria Bogdan (Mađarska) i Delia Mandalina Grigore (Rumunjska), u području povijesti i komemoriranja Ismael Cortés (Španjolska) i Muzej romske kulture u Brnu (Češka). U sekciji medija i informiranja iz područja umjetnosti i kulture imenovani su Gilda Horvath / Nancy Black (Austrija) te Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”.

Barvalipe akademija sastoji se od 15 članova – visoko cijenjenih, javno priznatih osoba, s kompetencijama na područjima obuhvaćenim ERIAC aktivnostima. Prvih sedam članova Akademije imenovao je ERIAC-ov Odbor. Imenovanjem novih osam članova Barvalipea, koje biraju članovi suradnici u svakom od tematskih cjelina, dovršava se proces izgradnje Akademije. Zajedno, ovih petnaest ličnosti i institucija romske suvremene umjetnosti i kulture ispunit će vizionarsku ulogu, pomažući u vođenju ERIAC-a u definiranju njegove strategije i budućih aktivnosti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime