Grad Zagreb objavio Natječaj za dodjelu učeničke i studentske stipendije pripadnicima romske nacionalne manjine

0
448
Foto: Pixabay

U tijeku je Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2018/2019.

Za ovu školsku godinu učenicima će se dodijeliti najviše 50 Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, a kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije za učenike su uspjeh u školovanju te postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom srednjeg obrazovanja.

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici:

 • koji su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina
 • da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača (za punoljetne osobe), popisu birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe), rodnom listu ili svjedodžbi škole
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali razred u srednjoj školi
 • da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici
 • da su završili 8. razred s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. razred srednje škole;
 • da su završili prethodni razred srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,0.

Stipendija se dodjeljuje za školsku godinu 2018./2019., računajući od 1. rujna 2018. godine. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. godine.

Natječaj traje 15 dana, a objavljen je 28. rujna 2018. godine. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici u prizemlju.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 • rodni list u izvorniku, ne stariji od mjesec dana od dana raspisivanja Natječaja
 • domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od dana raspisivanja Natječaja
 • ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela za osobe starije od 18 godina (u izvorniku) ili ovjerenu potvrdu iz popisa birača jednog od roditelja izdanu od strane nadležnog tijela za maloljetne osobe (u izvorniku)
 • potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2018./2019. u izvorniku
 • svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole, odnosno završenog 8. razreda osnovne škole za učenike prvih razreda srednje škole (preslika)
 • dokaz o osvojenim nagradama na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima (preslike)
 • životopis

Potvrda iz popisa birača (za punoljetne osobe) ili potvrda iz popisa birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe) dostavlja se ako podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini nije vidljiv iz rodnog lista.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi. Valja napomenuti da korisnik ove Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

Više informacija o natječaju za dodjelu stipendije Grada Zagreba dostupno je na njegovim službenim stranicama.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime