Preporuke Europske komisije protiv rasizma i netolerancije za romsko pitanje u Hrvatskoj

0
101
Foto: Pixabay

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je novo izvješće o Hrvatskoj, Lihtenštajnu i Malti.

U Hrvatskoj ECRI je pohvalio donošenje novog zakona o registriranim istospolnim partnerstvima, zakonodavstvo koje osigurava pristup stambenom zbrinjavanju povratnika, kao i napredak u pružanju djece migranata s besplatnim školovanjem. Međutim, opominje i na govor mržnje prema Srbima, LGBT osobama i Romima te odgovor hrvatskih vlasti na sve veću netrpeljivost i porast nacionalizma. ECRI preporučuje kao prioritetnu mjeru uvođenja obveznog obrazovanja o ljudskim pravima s naglaskom na jednakost i nediskriminaciju i učinkovitije provođenje Nacionalne strategije uključivanja Roma.

Neke od preporuka ECRI-a su također osiguranje mogućnosti Nacionalne strategije za uključivanje Roma (2013-2020) da prati procjenu svih integracijskih projekata provedenenih posljednjih godina, na temelju sveobuhvatnih podataka o ravnopravnosti. Strategiju treba sustavno revidirati kako bi se obuhvatilo više ciljanih mjera i pokazatelja uspjeha za mjerenje njezinog utjecaja te redefiniranje njegovih parametara. To bi trebalo biti učinjeno u uskoj suradnji s regionalnim i lokalnih vlasti, kao i pripadnika romske zajednice.

Potrebno je procijeniti uključivanje romske djece u postojeći predškolski program s ciljem povećanja njihovog sudjelovanja. Uz to, valja napraviti procjenu pružaju li ti programi jedan pristup obrazovanju i kvalitetnu nastavu. Vezano uz obrazovanje, trebalo bi osigurati učinkovito praćenje mehanizma kako bi se smanjilo odustajanje djece i mladih iz osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

Također, konačno, ECRI preporučuje vlastima da se poveća broj pripadnika romske nacionalne manjine zaposlenih u državnoj službi kroz učinkovitu provedbu pozitivnih mjera za djelovanje u pravnom okviru.

 

 

 

 

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime