Otvoreni trajni Poziv ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

0
696
Foto: screenshot/Facebook Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je  8. ožujka 2018. otvoreni trajni Poziv  “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koji se planira u okviru Europskog socijalnog fonda.

Kroz ovaj natječaj ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi  kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada dječjih vrtića s ciljem veće dostupnosti usluga i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Natječaj je namijenjen dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva. Rok za podnošenje projektnim prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

           

Svrha i cilj

Jedna od planiranih mjera obiteljske i demografske politike je produljenje radnog vremena
predškolskih ustanova/dječjih vrtića, koje podrazumijeva produljeni boravak, poslijepodnevni i/ili smjenski rad dječjeg vrtića. Ovom mjerom će se pridonijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života na način da se radno vrijeme dječjih vrtića prilagodi radnom vremenu roditelja. Kroz ovu mjeru očekuje se veća dostupnost usluga, priuštivost i obuhvaćenost djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.Trenutna obuhvaćenost djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u
Republici Hrvatskoj izuzetno je niska i daleko ispod Barcelonskih ciljeva, kao i ciljeva na području obrazovanja unutar Europe 2020. Sustav karakteriziraju izrazite i rastuće regionalne nejednakosti u obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prostorne dostupnosti istih, pri čemu lokalne sredine kontinuirano pokazuju daleko manje mogućnosti razvoja te unaprjeđenja postojećih kapaciteta. Trenutni sustav je nepriuštiv velikom broju roditelja, ponovno uz izrazite regionalne razlike u priuštivosti predškolskih programa, odnosno slabiju priuštivost programa roditeljima u manje razvijenim sredinama.
Postojeći je sustav posebice nepristupačan djeci nezaposlenih roditelja te djeci iz obitelji
nižeg socioekonomskog statusa kako zbog premalog broja raspoloživih programa tako i zbog njihove nepriuštivosti. Stoga je nužno raditi na daljnjem razvoju postojećih i uvođenju novih, priuštivih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu dječjih vrtića, a kako bi se svakom djetetu osigurale jednake mogućnosti neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji.

Više je dostupno na službenim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime