Otvoren Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

0
102
Foto: picserver

Otvorene su prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine u proračunu Republike Hrvatske osiguralo 3,1 milijuna kuna, a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti općine, gradovi i županije.

Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Dodjeljena sredstva moraju se koristiti isključivo za predmetnu namjenu, a Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja potrebno je dostavljali izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu, na adresu e-pošte prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr

Pristigle zahtjeve razmatrat će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar, a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna. Popis planova sa iznosom dodijeljenih sredstava dostupni su ovdje.

Izmjena prostornih planova za mnoge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jedan je od najvažnijih preduvjeta za daljnje uređenje i unapređenje uvjeta života Roma u naseljima koja su najčešće bespravno izgrađena. Prostorni planovi su u tom smislu jedini relevantni dokumenti za utvrđivanje je li neka određena lokacija u zoni dopuštene gradnje. Ovaj Javni poziv ministarstva predstavlja odličnu mogućnost za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje uslijed nedostatka financijskih sredstava i niskog prioritiziranja problema Roma mogu ovim putem dobiti izravnu pomoć središnje države za pokretanje procesa uređenja romskih naselja diljem Republike Hrvatske.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime