MZO: Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za romsku djecu

0
77
Foto: screenshot/unicef.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na svojim službenim stranicama objavilo obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u školskoj godini 2017./18. sukladno Akcijskome planu provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.

Sufinanciranje se odnosi na mjesečnu cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja na području određene jedinice lokalne uprave, tj. na području osnivača javne predškolske ustanove.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, odnosno dječji vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Zahtjev se u pravilu podnosi dva puta – za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine te treba sadržavati:

  1. popis djece polaznika po spolu (naznačiti braću ili sestre za koje se traži financiranje)
  2. izjavu odgovorne osobe ustanove da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udjela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djeca pripadnici romske nacionalne manjine
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine  ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja
  5. zahtjev za sufinanciranje obvezno treba priložiti navedenu odluku iz točke broj 4

Privatni dječji vrtići koje pohađaju djeca pripadnici romske nacionalne manjine uz navedeno u točkama 1.-5. prilažu i rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Pretpostavlja se da sve predškolske ustanove koje će podnijeti zahtjev  za sufinanciranje cijene roditeljskog udjela u programima predškolskog odgoja, ostvarene prema mjerilima  koja se u određenoj ustanovi primjenjuju, poštuju načela  integracije pripadnika romske nacionalne manjina  u mješovite skupine djece, sukladno opredjeljenjima odgojno-obrazovne politike, odnosno dokumentima Vlade RH kao što je Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. – 2020. godine.

Više o sufinanciranju roditeljskog udjela dostupno je ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime