Objavljen javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

0
111

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti objavljuje Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme  su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

Ovim natječajem Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti bira (I) voditelja Ekspertne radne skupine, stručnjaka, (II) članove Ekspertne radne skupine (a) po jednog stručnjaka za odgoj i obrazovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoj školi u razrednoj nastavi, osnovnoj školi u predmetnoj nastavi, gimnaziji, strukovnoj te umjetničkoj školi, (b) jednog stručnjaka iz nastavničkih studija, (c) po dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, birotehničkih znanosti i biomedicine, područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja, (d) jednog stručnjaka iz polja pedagogije.

Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma, razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.

Uz izabrane članove i voditelja Ekspertne radne skupine u Ekspertnu radnu skupinu dodatno se imenuj jedan stručnjak iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade RH, jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja, predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora i predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola.

Rok prijave na javni natječaj je 14. veljače 2018. godine u 23:59 sati. Cjelokupan tekst natječaja zajedno sa informacijama za prijavu i uvjetima za određeno mjesto dostupni su na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime