Predstavljena knjiga “Europski sustav zaštite prava manjina”

0
255
Foto: Phralipen

Predstavljanje knjige Europski sustav zaštite prava manjina – uz posebna osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi održalo se u petak, 8. prosinca, u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Knjigu su predstavili dr. sc. Ante Žužul, predsjednik Nadzornog odbora Školske knjige, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc s Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci i autorica doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić.

“Da su pripadnici nacionalnih manjina dio posebno osjetljivog korpusa potvrđuje i posljednja Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj koju je ona usvojila u razdoblju od 2014. do 2020. godine. To su nacionalne manjine izrijekom navedene kao osobito ranjina skupina populacije u kojoj se uvijek nalaze i pripadnici romske nacionalne manjine. Ta strategija je komplementarna Europskoj platformi protiv siromaštva i socijalne isključenosti koja, također, ističe nacionalne manjine kao posebno osjetljive skupine stanovništva. To je bio moj motiv da se pozabavim ovom kategorijom društva i rasvijetlim razloge njihove isključenosti i ranjivosti”, izjavila je autorica.

Foto: Phralipen

Knjiga je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja kronološki i tematski usustavljuje postojeću europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina. Namijenjena je pravnoj struci, ali i širokom krugu čitatelja, u čijem su središtu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito.

Knjiga omogućuje razumijevanje i poimanje ideja i procesa koji su pratili petostoljetnu zaštitu prava manjina na europskom kontinentu čije su posljedice nesumnjivo utjecati i na budući kulturni, socijalni i politički razvoj europskih država. Osim toga, njome se nastoji upozoriti na nužnost pojačavanja aktivnosti u zaštiti prava manjina i nalaženju optimalnih rješenja jer, kao što je u preambuli Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina istaknuo burna povijest Europe pokazala je kako je zaštita nacionalnih manjina bitna za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na ovom kontinentu.

Autoričin drugi motiv za bavljenje ovom temom bila je potreba da se popuni dosadašnja praznina u literaturi po pitanju zaštite nacionalnih manjina. Posljednja publikacija ovakvoga sadržaja, koja daje jedan cjelovit prikaz svih manjinskih postulata, svih definicija cjelokupnog pravnog okvira, na hrvatskom jeziku objavljena je daleke 1978. godine. Ta publikacija sa stanovišta nekih terorijskih postavki gdje se razrađuju pravo nacionalnih manjina (pojam nacionalnih manjina, pojedini elementi identiteta nacionalnih manjina – etniciteta, jezika, vjeroispovijedi itd.) i dalje je aktualna dio vezan uz kodifikaciju potrebno je ažurirarti novim pravnim propisima. Svi najvažniji dokumenti na europskom kontinentu u domeni zaštite nacionalnih manjina usvojeni su 90-ih godina prošlog stoljeća.

Autorica Mazur Kumrić docentica je na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Osijeku i voditeljica sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija Europski studiji i integriranje u Europsku uniju. Stručno se usavršavala na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu (pr. Srednjeeuropskom sveučilištu u Budimpešti, Akademiji za međunarodno pravo u Den Haagu, Akademiji za europsko pravo u Firenci, Irskom nacionalnom sveučilištu u Galwayu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Parmi, itd.).

Foto: Phralipen

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime