Održana edukativna radionica “Planiranje obitelji i prevencija maloljetničkih brakova”

0
189
Foto: Phralipen

Danas je u prostorijama Mjesnog odbora “Josip Rimac” održana edukativna radionica “Planiranje obitelji i prevencija maloljetničkih brakova”. Edukativnu radionicu je organizirao Informativno-pravni Centar iz Slavonskoga Broda u sklopu projekta “Preventivno djelovanje u cilju sprječavanja maloljetničkih brakova među romskom populacijom Grada Slavonskog Broda” kojeg financira Grad Slavonski Brod.

Stručni predavači bili su gđa Anica Gusak-Krajnović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i gđa Mirjana Dolibašić-Pešut, pedagoginja OŠ “Đuro Pilar”.

U uvodnom dijelu, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Anica Gusak-Krajnović je naglasila da je svako novorođeno dijete dar u obitelji. “Centru za socijalnu skrb se može pomoći sa pravovremenom informacijom o trudnoći kako bi se trudnoća mogla kontrolirati i da dijete nakon rođenja ostvari sva ona prava koja mu zakon omogućava. Prva stvar je da dijete dobije svoje ime, da dobije rodni list u kojemu su upisana oba roditelja i da koristi sva ona prava kao i sva djeca koja su rođena od punoljetnih majki”, naglasila je gđa Gusak-Krajnović.

Foto: Phralipen

Mirjana Dolibašić-Pešut, pedagoginja OŠ “Đuro Pilar”, je ohrabrila maloljetnike koji idu u školu, da se osim Centra za socijalnu skrb, mogu također za svaku pomoć obratiti školi i nastavnicima, te je pozvala sve djevojke da budu odgovorne prema sebi. Nataša Kovačević, izvršna direktorica IPC-a, je pročitala izvješće pučke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu u kojemu je naglašeno da 60% romskih djevojaka ulaze u izvanbračnu zajednicu sa trinaest i četrnaest godina, a prvo dijete rađaju sa petnaest godina.

Poslovna sposobnost

Kada se trudnoća dogodi prije šesnaeste godine, djevojka ide po jednom posebno osjetljivom programu i nije u mogućnosti dobiti dozvolu za zaključenje braka sa partnerom ili ocem djeteta. Svako rođeno dijete do šesnaeste godine se upisuje u rodni list s prezimenom majke. Kada dođe u CSS prije šesnaeste godine, treba doći sa svojim zakonskim zastupnikom, skrbnikom ili osobom koja o njoj brine, te onda CSS pokreće postupak kojemu se tom djetetu dodjeljuje ime. Majku se pita o imenu djeteta te osnovne informacije o ocu djeteta. Često majke kriju podatak o ocu djeteta jer se najčešće radi o osobi starijoj od osamnaest godina pa otac mora preuzeti skrb o djetetu. Poslovnu sposobnost je moguće steći i sa šesnaest godina. Nakon podnošenja zahtjeva za dobivanje poslovne sposobnosti prije punoljetstva stručni tim CSS-a vrši procjenu o spremnosti preuzimanja prava i obveza maloljetne osobe odnosno o spremnosti preuzimanja odgovornosti za podneseni zahtjev. Ukoliko dobije odobrenje za stjecanje poslovne sposobnosti, majka preuzima skrb o djetetu, ukratko je objasnila Gusak-Krajnović

Doktorica školske medicine sa Zavoda za javno zdravstvo, gđa Patricija Raguž, je naglasila kako tim školske medicine provodi program preventivnih mjera te da je najveći problem nepostojanje dovoljnog broja liječnika školske medicine u županiji.

Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma “Ludari” rumunjskog porijekla je naglasio da maloljetnih i ugovorenih brakova od šesnaest godina pa niže, u njegovom dosadašnjem radu sa romskom zajednicom, nije bilo.

“Potrebno je da se nastavi sa ovakvim tipom edukacija i to da budu višednevne kako bi se sami mladi uključili u raspravu. Prije je bilo puno maloljetnih brakova i trudnoća ali zadnjih par godina toga nema. Brakovi koji se dogode u naselju su vršnjački brakovi”, naglasio je Đef Radić.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar
Unesite svoje ime